Chấn chỉnh công tác quản lý, bảo trì 4 tuyến quốc lộ qua Bắc Ninh

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường bộ 27/05/2022 16:06

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức Đoàn kiểm tra hiện trường tại các quốc lộ do Sở GTVT Bắc Ninh được giao quản lý, bảo trì.


 

Đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát theo một số đề xuất của Sở GTVT Bắc Ninh.

Đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát theo một số đề xuất của Sở GTVT Bắc Ninh.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức Đoàn kiểm tra về công tác bảo trì đường bộ năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 đối với các quốc lộ do Sở GTVT Bắc Ninh quản lý.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Bắc Ninh được giao quản lý 4 tuyến quốc lộ gồm: Quốc lộ 17, Quốc lộ 18, Quốc lộ 38, đường Nội Bài - Bắc Ninh, với tổng chiều dài 80,65km. Qua kiểm tra hiện trường, Đoàn kiểm tra đánh giá công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ đã được Sở GTVT Bắc Ninh quan tâm, chỉ đạo thực hiện, cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Tuy nhiên, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ ra một số tồn tại như cây mọc tại lề đường một số đoạn chưa được cắt tỉa kịp thời. Do đó, Đoàn Kiểm tra đã đề nghị Sở GTVT Bắc Ninh rút kinh nghiệm, khẩn trương chỉ đạo nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên khắc phục các tồn tại nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

"Đồng thời, Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị thực hiện các công trình sửa chữa định kỳ đẩy nhanh tiến độ thi công để tranh thủ thời tiết thuận lợi, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác; đảm bảo an toàn trong thi công", Đoàn kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở GTVT Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổng hợp, rà soát kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2023 trên toàn bộ hệ thống quốc lộ cho phù hợp khả năng nguồn vốn thực tế được phân bổ trong năm 2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận