Bổ nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Vụ trưởng Vụ ATGT

Bổ nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Vụ trưởng Vụ ATGT

Ngày 27/4, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể đã trao các quyết định bổ nhiệm.

Chính trị