Cần trông giữ trẻ chặt chẽ hơn để phòng, chống đuối nước

Cần trông giữ trẻ chặt chẽ hơn để phòng, chống đuối nước

Thiệt mạng do đuối nước trẻ em chỉ đứng sau TNGT, vậy làm cách nào để phòng, chống tai nạn đuối nước nói chung và trẻ em nói riêng?