Chạy lại nhiều tuyến tàu địa phương phục vụ nghỉ Lễ 30/4

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/04/2020 13:23

Tổng công ty ĐSVN vừa công bố bổ sung thêm lịch trình một số tuyến địa phương nhàm phục vụ nhu cầu dịch lễ 30/04 - 01/05.

09-duongsat
Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, tuyến Hà Nội - Yên Trung được hoạt động lại từ ngày 29/04 - 30/04, bao gồm tàu NA3 xuất phát từ ga Hà Nội (23h05) đến Yên Trung (6h38), tàu NA4 xuất phát từ Yên Trung (21h55) ngày 02/05, đến Hà nội (06h28). Ngày 03/05 tàu NA4 từ Yên Trung (21h55) đến Giáp Bát (6h00).

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới được hoạt động lại từ ngày 29/04 - 30/04, bao gồm tàu QB1 xuất phát từ ga Hà Nội (21h00) đến Đồng Hới  (7h28), tàu QB2 xuất phát từ Đồng Hới (17h00) ngày 02/05 và 03/05, đến Hà nội (04h25).

Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng được hoạt động lại từ ngày 29/04, bao gồm tàu ĐĐ5 xuất phát từ Long Biên (07h16) đến Đồng Đăng (11h40). Từ ngày 30/04 - 03/05, tàu QT2 xuất phát từ Quán Triều (05h40) đến Long Biên (17h47).

Tuyến Hà Nội - Quán Triều được hoạt động lại từ ngày 29/04 đến 03/05, bao gồm tàu QT1 xuất phát từ Long Biên (16h30) đến Quán Triều (18h30). Từ ngày 30/04 - 04/05, tàu ĐĐ5 xuất phát từ Hà Nội (07h08), tàu ĐĐ6 xuất phát từ Đồng Đăng (15h10) đến Hà Nội (19h45).

Đối với khu vực phía Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức lịch trình tuyến Sài Gòn - Nha Trang từ ngày 29/04 với tàu SNT1 xuất phát từ Nha Trang (20h00) đến ga Sài Gòn (05h26). Tàu SNT2 chạy từ ga Sài Gòn (20h30) đến Nha Trang (05h30).

Các chặng Sài Gòn - Quy Nhơn cũng được tổ chức trong những ngày 30/04 - 01/05. Từ ngày 29/04- 03/05, tàu SQN2 từ ga Sài Gòn (20h00) đến Quy Nhơn. Từ ngày 30-4 đến 3-5, tàu SQ1 từ Quy Nhơn (13h10).

Chặng Sài Gòn - Phan Thiết cũng được tổ chức chạy lại một đôi tàu với lịch trình tàu SPT1 chạy tại ga Phan Thiết (13h20) đến Sài Gòn (17h35). Tàu SPT2 từ ga Sài Gòn (06h40) đến Phan Thiết (10h24).

Trước đấy tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đã được hoạt động trở lại với công suất 3 đôi tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6. Các tuyến Hà Nội - Vinh (NA1/NA2), Hà Nội - Hải Phòng (LP5/LP6), Hà Nội - Yên Bái ( YB3/YB4) cũng đã được hoạt động trở lại.

Ý kiến của bạn

Bình luận