Nghiên cứu đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa theo mô hình uốn dầm bán nguyệt SCB

Nghiên cứu đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa theo mô hình uốn dầm bán nguyệt SCB

ên thế giới có nhiều mô hình thí nghiệm để đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa (BTN)

Bạn đọc
Thực nghiệm đánh giá ứng xử lún vệt hằn bánh xe và ứng xử nứt của hỗn hợp bê tông asphalt ấm sử dụng vật liệu tái chế mặt đường asphalt và phụ gia Sasobit

Thực nghiệm đánh giá ứng xử lún vệt hằn bánh xe và ứng xử nứt của hỗn hợp bê tông asphalt ấm sử dụng vật liệu tái chế mặt đường asphalt và phụ gia Sasobit

Sự cân bằng giữa khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và kháng nứt là một tính năng quan trọng của hỗn hợp bê tông asphalt ấm (Warm Mix Asphalt - WMA) với thành phần có sử dụng vật liệu tái chế mặt đường asphalt (Reclaimed Asphalt Pavement - RAP).

Nghiên cứu đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt thí nghiệm theo mô hình uốn mẫu bán nguyệt

Nghiên cứu đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt thí nghiệm theo mô hình uốn mẫu bán nguyệt

Sự cân bằng giữa khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và khả năng kháng nứt là tính năng quan trọng của hỗn hợp bê tông asphalt.