Nghiên cứu đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa theo mô hình uốn dầm bán nguyệt SCB

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Bạn đọc 18/12/2019 05:00

ên thế giới có nhiều mô hình thí nghiệm để đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa (BTN)

 

ThS. NCS. LƯU NGỌC LÂM 

Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải

PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC 

Trường Đại học Giao thông vận tải

 

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
17a
18a
19a
20a
21a
Ý kiến của bạn

Bình luận