ĐBQH bất ngờ đề nghị tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ

ĐBQH bất ngờ đề nghị tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ

Sáng nay (21/5), thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của ĐBQH là các quy định về hoạt động vận tải.

Vận tải