Móng Cái: Tăng cường quản lý phương tiện chở vật liệu rời

Móng Cái: Tăng cường quản lý phương tiện chở vật liệu rời

Để đảm bảo trật tự ATGT, bảo vệ môi trường, TP Móng Cái đã ban hành Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 quy định tạm thời đối với việc vận chuyển đất, đá, vật liệu rời trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn thành phố.