“Luồng xanh” Vận tải: Giải pháp chống “đứt gãy” chuỗi sản xuất

“Luồng xanh” Vận tải: Giải pháp chống “đứt gãy” chuỗi sản xuất

Năm qua, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội. Đại dịch đã tạo ra hàng loạt thách thức lớn, làm tụt lại sự phát triển kinh tế - xã hội khi “đứt gãy” hầu hết hoạt động. Với trọng trách là “huyết mạch”, ngành GTVT đã nỗ lực để tìm cho ra và thực hiện hiệu quả “luồng xanh” nhằm đảm bảo giữ nhịp “hơi thở” của đời sống xã hội.

Kinh tế - Phát triển GTVT