Chốt thời điểm khai thác dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội và Bến Thành – Suối Tiên

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/05/2024 06:20

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, phấn đấu đưa dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội vào khai thác tháng 6/2024, dự án Bến Thành – Suối Tiên khai thác tháng 12/2024.

Chốt thời điểm khai thác dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội và Bến Thành – Suối Tiên- Ảnh 1.
Chốt thời điểm khai thác dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội và Bến Thành – Suối Tiên- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nỗ lực phấn đấu đưa Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao vào khai thác tháng 6/2024 (ảnh dưới); Dự án Bến Thành - Suối Tiên khai thác tháng 12/2024

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thịTPT. Hà Nội và TP. HCM.

Thông báo nêu, với vai trò là cơ quan chủ quản, TP. Hà Nội và TP. HCM có trách nhiệm chính và chủ yếu trong việc triển khai đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đối với các dự án đường sắt đô thị. Việc sớm hoàn thành, đưa Dự án đường sắt đô thị TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội và Dự án đường sắt đô thị TP. HCM, đoạn Bến Thành - Suối Tiên vào vận hành khai thác, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách,

Đối với dự án Nhổn – ga Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục như: vận hành thử hệ thống, báo cáo an toàn hệ thống, giấy chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chấp thuận về môi trường, đào tạo nhân sự vận hành và bảo trì, nghiệm thu hoàn thành dự án…), nỗ lực phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6/2024.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và Nhà tài trợ ADB hoàn thiện các thủ tục để ký sửa đổi Bảng phân bổ vốn vay để giải ngân cho đoạn đi ngầm tuyến Nhổn - ga Hà Nội trong tháng 5/2024.

Đối với dự án đường sắt Bến Thành - Suối Tiên, UBND TP. HCM chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tích cực giải quyết các tồn tại, vướng mắc (đặc biệt nhà thầu gói thầu CP3), đẩy nhanh hoàn thành thi công các hạng mục còn lại; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục (chạy thử hệ thống, vận hành thử hệ thống, báo cáo an toàn hệ thống, giấy chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chấp thuận về môi trường, đào tạo nhân sự vận hành và bảo trì, nghiệm thu hoàn thành dự án…) để bảo đảm đưa vào sử dụng tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên vào tháng 12/2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường sắt VN chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục phối hợp với UBND TP. HCM, các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án (khi có yêu cầu) để sớm đưa dự án vào vận hành khai thác theo đúng kế hoạch, tiến độ.

Bộ Xây dựng, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu theo quy định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ hoàn thành các dự án.

Cũng theo thông báo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội, UBND TP. HCM khẩn trương hoàn thành Đề án hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP. Hà Nội, TP. HCM đến năm 2035. Trong đó, lưu ý các nội dung: lựa chọn công nghệ đường sắt đô thị tiên tiến, hiện đại; bảo đảm tiếp nhận, làm chủ từ khâu thiết kế, sản xuất, chế tạo đến vận hành, quản lý, gắn với đầu tư, hình thành ngành công nghiệp đường sắt đô thị; việc phát triển các tuyến đường sắt đô thị phù hợp với chiến lược, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, bảo đảm hài hoà với các phương thức giao thông trong kết nối hạ tầng; đánh giá tác động đầy đủ, kỹ lưỡng, tính khả thi, huy động mọi nguồn lực (trung ương, địa phương, đầu tư theo phương thức PPP, …), cân nhắc, đánh giá kỹ việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; khai thác, huy động từ nguồn lực đất đai thông qua phát triển đô thị theo các ga, các tuyến đường sắt đô thị (TOD).

Về tiến độ, trình Bộ GTVT trước ngày 28/5/2024 để rà soát, tổng hợp. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp lấy ý kiến các thành viên Tổ công tác, các bộ, cơ quan liên quan và tiếp thu giải trình đầy đủ trước khi trình Thường trực Chính phủ theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bình luận