"Chốt" tiến độ hoàn thành nhiều hạng mục cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Đường bộ 08/11/2023 15:39

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

"Chốt" tiến độ hoàn thành nhiều hạng mục cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục thường trực tại hiện trường đến khi hoàn thành dự án để chỉ đạo điều hành công tác tổ chức thi công của các nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động đầy đủ nguồn lực (vật tư, thiết bị, nhân lực), tổ chức thi công 3 ca 4 kíp để bù lại tiến độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch đã được các đơn vị cam kết.

Cụ thể, hoàn thành đắp vật liệu dạng hạt các cầu trước ngày 10/11/2023, riêng cầu Khoán Tiết, Rạch Múc trước ngày 15/11/2023, cống hộp tại Km129+692 trước ngày 25/11/2023; Thi công hoàn thành móng cấp phối đá dăm trước ngày 25/11/2023, hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa trước ngày 10/12/2023.

Tổ chức thi công đồng thời các hạng mục lan can, khe co giãn, lề đường, gia cố mái taluy, hệ thống ATGT (sơn đường, cọc tiêu, biển báo, tôn lượn sóng, dải phân cách giữa)… bảo đảm hoàn thành thi công và hoàn thiện các thủ tục để đưa dự án vào khai thác trước ngày 31/12/2023.

"Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát tổ chức kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các hạng mục đã thi công, đảm bảo tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt; yêu cầu các nhà thầu kịp thời khắc phục các tồn tại (nếu có) bảo đảm chất lượng, mỹ quan công trình", Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu, Ban QLDA Mỹ Thuận kịp thời nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã thi công để đảm bảo nguồn tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu hoàn thành công trình; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ hoàn công và các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với các nhà thầu thi công, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị này tổ chức triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của nhà thầu như đã nêu ở trên, đặc biệt tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp và có các giải pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu; tập trung hoàn thành hồ sơ hoàn công, các thủ tục nghiệm thu, đủ điều kiện để đưa công trình vào khai thác đúng yêu cầu.

Đồng thời, các nhà thầu cần đẩy nhanh công tác nội nghiệp, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán các khối lượng đã thi công, đảm bảo dòng tiền, nguồn tài chính phục vụ thi công.

Đối với tư vấn giám sát cần tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thi công, đặc biệt là công tác thi công móng, mặt đường và các hạng mục thi công ban đêm; tuân thủ phương án, trình tự tổ chức thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế đã được duyệt, yêu cầu các Nhà thầu kịp thời khắc phục các tồn tại (nếu có).

Bộ GTVT giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp cùng các đơn vị rà soát, xử lý kịp thời các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thi công, không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp dài 22,97 km. Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m; giai đoạn 2, xây dựng 6 làn xe cao tốc, nền đường 32,25 m. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công tháng 1/2021, hoàn thành năm 2023, tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Ý kiến của bạn

Bình luận