'Sinh viên nên đi làm thuê trước khi khởi nghiệp'

'Sinh viên nên đi làm thuê trước khi khởi nghiệp'

Giới trẻ nên trang bị kiến thức, kỹ năng từ nhà trường, công ty... trước khi gây dựng cơ nghiệp riêng, theo Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam.