Video: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức, phát biểu trước Quốc hội

Video: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức, phát biểu trước Quốc hội

Sáng 2/3/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức và phát biểu trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Chính trị
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chính trị