Video: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức, phát biểu trước Quốc hội

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Chính trị 02/03/2023 11:14

Sáng 2/3/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức và phát biểu trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Phát biểu sau nghi lễ tuyên thệ nhậm chức vào sáng nay (2/3), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Tôi luôn tâm niệm, phải nỗ lực, cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp. Trong hành trình phụng sự tổ quốc, nhân dân thời gian tới, tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước...."

Trước đó, thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Video: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Ý kiến của bạn

Bình luận