Chưa đồng ý di dời đường dây thông tin tín hiệu đường sắt Kép-Hạ Long

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường sắt 05/05/2022 15:46

Bộ GTVT vừa có ý kiến trả lời UBND Tp. Hạ Long về đề nghị di chuyển đoạn đường dây thông tin tín hiệu đường sắt thuộc tuyến đường sắt Kép – Hạ Long phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và Tp. Hạ Long.

Việc di chuyển đoạn đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt theo đề nghị của UBND Tp. Hạ Long là chưa đủ cơ sở. (Ảnh minh họa)

Việc di chuyển đoạn đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt theo đề nghị của UBND Tp. Hạ Long là chưa đủ cơ sở. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ GTVT, đoạn đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt mà Tp. Hạ Long đề nghị di chuyển bao gồm các cột, dây trần, cáp quang, cáp đồng từ cột 1810 đến cột 1837 thuộc khu gian Bàn Cờ - Yên Cư và Yên Cư – Hạ Long là công trình đường sắt được xây dựng trên phạm vi đất dành cho đường sắt theo quy định tại Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ để phục vụ chạy tàu tuyến đường sắt Kép – Hạ Long.

UBND Tp. Hạ Long chưa đề cập phương án, vị trí di chuyển và phần đất để quản lý, bảo vệ công trình đường sắt theo quy định sau khi di chuyển đoạn đường dây thông tin tín hiệu đường sắt đến vị trí mới. Do đó, việc di chuyển đoạn đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt nêu trên theo đề nghị của UBND Tp. Hạ Long là chưa đủ cơ sở để xem xét, giải quyết theo quy định.

Bộ GTVT đề nghị UBND Tp. Hạ Long báo cáo cấp có thẩm quyền của địa phương bố trí phạm vi đất dành cho đường sắt để xây dựng và bảo vệ công trình đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt tại vị trí mới theo quy định của Luật Đường sắt năm 2017, Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ và quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, lập hồ sơ thiết kế di chuyển đoạn đường dây thông tin tín hiệu đường sắt, gửi Bộ GTVT để được xem xét, giải quyết theo quy định. Chi phí di chuyển đoạn đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt thực hiện theo quy định về bồi thường thiệt hại công trình tại khoản 3 Điều 89 Luật Đất đai năm 2013.

Ý kiến của bạn

Bình luận