Sở GTVT Tp.HCM chính thức chuyển giao việc quản lý các dự án

Sở GTVT Tp.HCM chính thức chuyển giao việc quản lý các dự án

Sở GTVT TP.HCM chính thức chuyển giao 187 nhân sự cùng với 409 dự án được chuyển qua Ban quản lý dự án giao thông của TP.

Giao thông 24h