Chuyển đoạn QL1 cũ qua TP Đà Nẵng thành đường địa phương

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 16/04/2022 15:07

Bộ GTVT vừa quyết định điều chuyển đoạn tuyến QL1 đoạn từ cầu Đỏ cũ đến ĐT.605 qua địa bàn TP Đà Nẵng thành đường địa phương.


Quốc lộ 1 cũ từ Km934+700-Km935+220 (đoạn từ cầu Đỏ cũ đến ĐT.605) thành đường địa phương chuyển thành đường địa phương.

Quốc lộ 1 cũ từ Km934+700-Km935+220 (đoạn từ cầu Đỏ cũ đến ĐT.605) thành đường địa phương chuyển thành đường địa phương.

Theo đó, Bộ GTVT quyết định điều chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 1 cũ từ Km934+700-Km935+220 (đoạn từ cầu Đỏ cũ đến ĐT.605) qua địa bàn TP Đà Nẵng thành đường địa phương và bàn giao UBND TP Đà Nẵng quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý, khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

UBND TP Đà Nẵng cần chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận đoạn tuyến trên sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận