Chuyển đoạn QL1 cũ qua TP Đà Nẵng thành đường địa phương

Chuyển đoạn QL1 cũ qua TP Đà Nẵng thành đường địa phương

Bộ GTVT vừa quyết định điều chuyển đoạn tuyến QL1 đoạn từ cầu Đỏ cũ đến ĐT.605 qua địa bàn TP Đà Nẵng thành đường địa phương.

Đường bộ