26 địa phương tăng TNGT: Phải siết chặt kỷ cương đảm bảo ATGT

26 địa phương tăng TNGT: Phải siết chặt kỷ cương đảm bảo ATGT

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ rõ 3 điểm chính về tồn tại, hạn chế trong đảm bảo TTATGT và chỉ đạo hàng loạt nội dung đối với các địa phương.

An toàn giao thông
Chuyển đoạn QL1 cũ qua TP Đà Nẵng thành đường địa phương

Chuyển đoạn QL1 cũ qua TP Đà Nẵng thành đường địa phương

Bộ GTVT vừa quyết định điều chuyển đoạn tuyến QL1 đoạn từ cầu Đỏ cũ đến ĐT.605 qua địa bàn TP Đà Nẵng thành đường địa phương.

Đường bộ