Chuyển Quốc lộ 1C thành đường địa phương, giao tỉnh Khánh Hòa quản lý

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 08/07/2022 10:26

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh Quốc lộ 1C, đoạn từ Km0+000 – Km17+000 thành đường địa phương.

 

Ảnh tham khảo

Ảnh tham khảo

Theo đó, Bộ GTVT quyết định điều chỉnh Quốc lộ 1C từ lý trình Km Km0+000 đến Km17+000 thành đường địa phương và bàn giao UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định (trừ đoạn tuyến đang triển khai dự án xây dựng cầu Xóm Bóng từ Km5+616 đến Km6+232, dài 0,616 km thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn I; đoạn tuyến này sẽ bàn giao sau khi hoàn thành dự án xây dựng cầu Xóm Bóng).

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý, khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Quyết định do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký cho biết, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận đoạn tuyến trên sau khi hoàn thành các thủ tục điều chuyển, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận