Chuyển Quốc lộ 1C thành đường địa phương, giao tỉnh Khánh Hòa quản lý

Chuyển Quốc lộ 1C thành đường địa phương, giao tỉnh Khánh Hòa quản lý

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh Quốc lộ 1C, đoạn từ Km0+000 – Km17+000 thành đường địa phương.

Đường bộ