Nhiều xe độc, lạ với dàn người mẫu cực nóng tại VMCS 2017

Nhiều xe độc, lạ với dàn người mẫu cực nóng tại VMCS 2017

VMCS 2017 dự kiến thu hút hàng 100 nghìn khách tham quan trong 4 ngày triển lãm tại SECC với nhiều xe độc, lạ với dàn người mẫu cực nóng.

Đánh giá