Cần tạo động lực cho các nhà khoa học trẻ sáng tạo

Cần tạo động lực cho các nhà khoa học trẻ sáng tạo

Trong bối cảnh cạnh tranh KHCN trên toàn thế giới, người trẻ có động lực quan tâm đến KHCN hơn thay vì chỉ quan tâm đến kinh tế, thương mại như trước đây. Do đó, việc thúc đẩy sáng kiến khoa học trong giới trẻ là hết sức cần thiết trong cuộc CMCN 4.0...

Diễn đàn khoa học
Nông nghiệp thông minh – Cơ hội và thách thức

Nông nghiệp thông minh – Cơ hội và thách thức

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp đang đứng trước sự cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hoá. Các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp, người nông dân cần làm gì để thích ứng với xu thế đó? Đây là nội dung được tập trung bàn luận tại Hội thảo Nông nghiệp thông minh – Cơ hội và thách thức trong chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, diễn ra vào ngày 25/01/2018 tại Hà Nội.

Ứng dụng
Việt Nam sắp có 'chiến lược quốc gia về CMCN 4.0'

Việt Nam sắp có 'chiến lược quốc gia về CMCN 4.0'

Năm 2019, Việt Nam sẽ ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chính trị
Đông Nam Á cần trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Đông Nam Á cần trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Việt Nam và các nước ASEAN tiếp cận tầm nhìn chiến lược, chọn giải pháp quốc gia để phát triển, rút ngắn khoảng cách với thế giới.

Ứng dụng
Đưa Việt Nam bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Đưa Việt Nam bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, Chính phủ xác định cần phải huy động nguồn lực chất xám từ các chuyên gia người Việt Nam được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm làm việc tại các quốc gia có nền khoa học và công nghệ (KH và CN) phát triển.

Ứng dụng
CNTT luôn trong top 5 các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao

CNTT luôn trong top 5 các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao

Việt Nam là một trong những nước có thị trường nhân lực CNTT năng động và đang có xu hướng tăng mạnh trên thế giới. Số tin tuyển dụng trong ngành CNTT đã tăng từ 6.792 trong năm 2013 lên tới 14.997 trong năm 2016 và ngành này luôn ở top 5 các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao hiện nay.