Cần tạo động lực cho các nhà khoa học trẻ sáng tạo

Cần tạo động lực cho các nhà khoa học trẻ sáng tạo

Trong bối cảnh cạnh tranh KHCN trên toàn thế giới, người trẻ có động lực quan tâm đến KHCN hơn thay vì chỉ quan tâm đến kinh tế, thương mại như trước đây. Do đó, việc thúc đẩy sáng kiến khoa học trong giới trẻ là hết sức cần thiết trong cuộc CMCN 4.0...

Diễn đàn khoa học
Công đoàn Cục ĐKVN:Tham gia xây dựng cơ chế, nâng cao hiệu quả quản lý

Công đoàn Cục ĐKVN:Tham gia xây dựng cơ chế, nâng cao hiệu quả quản lý

Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng GTVT quản lý nhà nước về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị chuyên dùng sử dụng trong GTVT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và công nghiệp dầu khí biển; tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động đối với lao động hàng hải, an ninh hàng hải với các loại phương tiện, thiết bị nêu trên. Thông qua các hoạt động, trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và không ngừng phát triển, Cục ĐKVN đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì chất lượng kỹ thuật, khả năng hoạt động an toàn, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của các phương tiện, thiết bị GTVT và dầu khí biển; đóng góp xứng đáng trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT và an ninh năng lượng quốc gia.