Nghiên cứu lựa chọn hợp lý kết cấu áo đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm

Nghiên cứu lựa chọn hợp lý kết cấu áo đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm

Trên cơ sở các thông số về vật liệu, vận tốc khác nhau trong cùng điều kiện khí hậu TP. Hồ Chí Minh, với việc sử dụng phương pháp cơ học...

Sản phẩm
Sử dụng máy tính cơ học 2300 năm trước để nghiên cứu sao Kim

Sử dụng máy tính cơ học 2300 năm trước để nghiên cứu sao Kim

Người Hy Lạp cổ đại chế tạo máy tính cơ học có khả năng dự đoán chính xác các hiện tượng thiên văn.

Ứng dụng