Nghiên cứu lựa chọn hợp lý kết cấu áo đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm

Tác giả: Nguyễn Văn Du

saosaosaosaosao
Sản phẩm 28/12/2019 10:21

Trên cơ sở các thông số về vật liệu, vận tốc khác nhau trong cùng điều kiện khí hậu TP. Hồ Chí Minh, với việc sử dụng phương pháp cơ học...

 

TS. NGUYỄN VĂN DU 

Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

1
2
3
4
5
6
7
8
Ý kiến của bạn

Bình luận