Công bố kết quả kiểm tra việc thu phí cao tốc Long Thành-Dầu Giây

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 26/02/2019 09:30

Tại trạm thu phí Long Thành-Dầu Giây, còn tồn tại bất cập như: Không sao lưu dữ liệu, không công khai thông tin, xuất hiện lỗi không đồng bộ video....

IMG-5838
Trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Ngày 26/2, Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam đã công bố kết quả kiểm tra đột xuất công tác tổ chức và hoạt động của Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Dầu Giây.

Về hồ sơ dữ liệu liên quan đến vụ cướp ngày mùng 3 Tết. Qua kiểm tra hồ sơ thu phí từ ngày 28/01 đến ngày 08/02/2019: Trạm Thu phí Dầu Giây thu được 13.271.810.000 đồng. Trong đó thu phí trực tiếp 13.259.610.000 đồng, thu qua PPC 12.200.000 đồng. Trung bình một ngày đêm (3 ca) thu được: 1.105.984.00 đồng. Đơn vị đã nộp vào tài khoản của VEC tại ngân hàng 10.586.730.000 đồng. Thời gian bị cướp ngày 07/02/2019 là 2.220.000.000 đồng, và tiền thu phí còn tồn quỹ 465.080.000 đồng. 

Tổng cục Đường bộ cho biết số liệu được kiểm tra bằng chứng từ thu phí được lập đầy đủ theo quy định theo Quy trình tổ chức hoạt động thu phí đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Theo báo cáo của VEC, lúc 07 giờ 00 phút ngày 7/02/2019 (ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019), tại Trạm Thu phí Dầu Giây xảy ra vụ cướp 2.220.000.000 đồng từ két của Trạm. Tại thời điểm bị cướp, số tiền mặt có tại két Phòng Kế toán vé thẻ là 3.230.660.000 đồng, trong đó gồm: Tồn Quỹ dự phòng khẩn cấp của VEC E là: 80.200.000 đồng; doanh thu giữ lại của VEC để đổi tiền lẻ trong dịp Tết Kỷ Hợi là: 600.000.000 đồng; số tiền thu phí của 08 ca từ ca 2 ngày 04/02/2019 đến hết ca 3 ngày 06/02/2018 là: 2.550.460.000 đồng.

Kiểm tra chứng từ liên quan đến số tiền thu phí của 8 ca, từ ca 2 ngày 04/02/2019 đến hết ca 3 ngày 06/02/2018, các chứng từ thu phí được lưu đầy đủ. Các báo cáo thực hiện theo Quy trình thu phí tại Trạm, tổng số tiền thu phí của Trạm Thu phí Dầu Giây trong 08 ca từ ca 2 ngày 04/02/2019 đến hết ca 3 ngày 06/02/2018 là: 2.550.460.000 đồng (bình quân 318.807.500 đồng/ca), khớp đúng với báo cáo của VEC.

Đối với công tác giám sát, hậu kiểm qua kiểm tra xác suất công tác giám sát, hậu kiểm từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/02/2019  có 28 trường hợp Thu phí viên bán sai mệnh giá vé. 27 trường hợp Thu phí viên phân loại sai loại xe. Và 13 trường hợp khách hàng làm mất thẻ. Các trường hợp Thu phí viên bán sai mệnh giá vé, phân loại sai loại xe và Khách hàng làm mất thẻ đều được Bộ phận giám sát, hậu kiểm và Trạm thu phí Dầu Giây lập biên bản, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, về dữ liệu thu phí thời gian trên Video làn, Cabin và toàn cảnh chưa được đồng bộ. Về việc công khai thông tin: Trạm Thu phí Dầu Giây chưa thực hiện công khai thông tin theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT. Tại thời điểm kiểm tra, Trạm Thu phí Dầu Giây chưa thực hiện lắp đặt bảng công khai thông tin.

Qua kiểm tra, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam chỉ ra các vấn đề tồn tại và yêu cầu VEC khẩn trương thực hiện các nội dung sau: Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư bổ sung hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, VEC phải báo cáo giải trình việc không sao lưu đầy đủ dữ liệu Video theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT của Bộ GTVT. Thực hiện ngay việc công khai thông tin trên biển báo điện tử gắn tại khu vực nhà điều hành theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT của Bộ GTVT và cần khắc phục ngay lỗi không đồng bộ thời gian của các Video làn, Video Cabin, Video toàn cảnh.

Như vậy mặc dù có kiểm tra, và kết quả "quá đẹp" đối với VEC, tuy nhiên dư luận vẫn chưa hết hồ nghi tại sao đoàn kiểm tra hùng hậu vậy lại không tổ chức đếm xe và công bố công khai số lượng xe trong thời gian được kiểm tra.

Ý kiến của bạn

Bình luận