Công đoàn GTVT đề nghị xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

Tác giả: Thu Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 24/03/2022 09:35

Công đoàn GTVT đề nghị các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

Công đoàn GTVT đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc (ảnh minh họa)

Công đoàn GTVT đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc (ảnh minh họa)

Tích cực vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động và các hội viên tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc là tinh thần nêu trong công văn số 793/CĐN của Công đoàn GTVT Việt Nam ban hành về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Theo đó, để tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp, tổ chức và quần chúng đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, tạo môi trường không khói thuốc, Công đoàn GTVT Việt Nam xác định 4 mục tiêu.

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và những người bị ảnh hưởng của khói thuốc lá; tác hại của việc sản xuất, mua bán, tảng trữ, vận chuyên, sử dụng thuốc lá nhập lậu; các biện pháp cai nghiện, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá.

Đưa quy định không hút thuốc lá tại những nơi quy định vào quy chế nội bộ, trở thành một trong những tiêu chỉ trong việc bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm tại cơ quan, đơn vị.

Biên soạn, viết tin, bài, sản xuất video, tranh, ảnh, hình... về tác hại của thuốc lá, tuyên truyền các biện pháp cai nghiện thuốc lá, những mô hình hay, cách làm hiệu quả của cá nhân, tập thể trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, kịp thời đăng tải trên phương tiện truyền thông của tô chức công đoàn.

Tăng cường vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá; gương mẫu thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và vận động cán bộ, đoàn viên CBNVNLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Công đoàn GTVT chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai thực hiện quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc.

Công đoàn phối hợp với các bộ phận chuyên môn thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn kịp thời thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cấp theo quy định; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai treo biển cắm hút thuốc lá tại các khu vực cấm theo quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Ký cam kết thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc giữa các cấp công đoàn với đoàn viên, CNVCLĐ; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống tác hại của thuốc lá và lợi ích của xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

Tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá với các hoạt động của “Tháng Công nhân”; tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25/5 -31/5). 

Ý kiến của bạn

Bình luận