Công đoàn GTVT Việt Nam sẽ tổ chức chương trình "Đối thoại tháng 5"

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 07/04/2022 11:56

Đây là một trong những hoạt động mà Công đoàn GTVT Việt Nam sẽ tổ chức trong Tháng Công nhân năm 2022.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt thăm cán bộ, công nhân viên chức lao động làm nhiệm vụ phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt thăm cán bộ, công nhân viên chức lao động làm nhiệm vụ phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Công đoàn GTVT Việt Nam vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022, nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19. 

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, trong Tháng Công nhân 2022 (tháng 5/2022), các cấp công đoàn trong ngành sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống CNVCLĐ, Lễ Hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, chương trình "Đối thoại tháng 5".

Các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về "số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội", bảo vệ quyền lợi người lao động, thúc đẩy việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận đảm bảo phúc lợi cho người lao động trong quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Về tổ chức chương trình "Đối thoại tháng 5", Công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới": Người sử dụng lao động định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động, các công đoàn cấp trên cơ sở tham mưu đề xuất để gửi người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn gặp gỡ, đối thoại với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động.

Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động căn cứ vào điều kiện thực tế để tổ chức diễn đàn "Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân", tạo cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 gắn với hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”…  

Ý kiến của bạn

Bình luận