VinFast bắt tay Infineon thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ di chuyển điện hóa

VinFast bắt tay Infineon thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ di chuyển điện hóa

Trung tâm Phát triển VinFast - Infineon (VICC) chuyên về ứng dụng công nghệ di chuyển điện hóa dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý 1/2023.

Thị trường