Hôm nay, Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Hôm nay, Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Kỳ họp bất thường lần thứ 7 sẽ diễn ra trong buổi chiều nay (2/5) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chính trị
Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự

Hôm nay (29/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc. Theo chương trình, Đại hội sẽ dành cả ngày để thực hiện công tác nhân sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch chủ trì.

Chính trị
Khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá 14

Khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá 14

Trong gần một tháng làm việc, Quốc hội sẽ xem xét 27 dự án luật, nghị quyết; miễn nhiệm và phê chuẩn hai thành viên Chính phủ.

Chính trị