Ngày đầu vận hành cảng Bến Đình, thuyền trưởng đầu tiên cập cảng nói gì?

Ngày đầu vận hành cảng Bến Đình, thuyền trưởng đầu tiên cập cảng nói gì?

Cảng Bến Đình (Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã được đưa vào vận hành thử nghiệm, đón con tàu khách đầu tiên cập cảng vào sáng hôm nay.

Giao thông 24h