Tạp chí GTVT ký hợp tác chiến lược với Công ty công nghệ An Vui

Tạp chí GTVT ký hợp tác chiến lược với Công ty công nghệ An Vui

Lễ ký hợp tác được tổ chức tại trụ sở Tạp chí GTVT, sáng 24/11 với kỳ vọng phát huy lợi thế của 2 đơn vị tạo nguồn sức mạnh truyền thông công nghệ tham gia vào công tác chuyển đổi số ngành GTVT.

Giao thông 24h