Cục Đăng kiểm VN được bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn mới

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/04/2024 09:15

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm VN.

Cục Đăng kiểm VN được bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn mới- Ảnh 1.

Trụ sở của Cục Đăng kiểm VN hiện này là số 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 494/QĐ – BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm VN (thay thế các quyết định trước đây).

Theo đó, Cục Đăng kiểm VN là tổ chức trực thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý nhà nước về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông, các tổng thành, hệ thống, linh kiện, phụ tùng của phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng, container sử dụng trong GTVT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, phương tiện hoạt động trong cảng hàng không, sân bay (sau đây gọi tắt là phương tiện, thiết bị GTVT) và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong GTVT (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá); tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động đối với các loại phương tiện, thiết bị nêu trên theo quy định của pháp luật.

Cục Đăng kiểm VN có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch tiếng Anh của Cục Đăng kiểm VN VIETNAM REGISTER, viết tắt là: VR.

Cục Đăng kiểm VN có 20 nhiệm vụ và quyền hạn (thêm 2 nhiệm vụ, quyền hạn so với quy định trước đây). Trong đó có các nhiệm vụ như: chủ trì soạn thảo các chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật về đăng kiểm; tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm; trình, tham mưu Bộ trưởng và thực hiện công tác hợp tác quốc tế; tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho đơn vị kiểm định xe cơ giới, cơ sở đóng, sửa chữa tàu biển, phương tiện thủy... 

Đáng chú ý, Cục Đăng kiểm VN có nhiệm vụ, quyền hạn mới là: "Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đăng kiểm, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động đăng kiểm theo quy định; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Đăng kiểm VN".

Cục Đăng kiểm VN có 13 phòng giúp việc Cục trưởng, có 20 Chi cục Đăng kiểm trực thuộc Cục (thực hiện kiểm định tàu biển, công trình dầu khí, phương tiện thủy); 4 đơn vị: Trung tâm Chuyển đổi số, dữ liệu phương tiện quốc gia và tập huấn nghiệp vụ, Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn, Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới, Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục.

Tuy vậy, các Chi cục đăng kiểm và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đăng kiểm VN duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại đối với các tổ chức này.

Cục Đăng kiểm VN có Cục trưởng và các Phó cục trưởng, số lượng Phó cục trưởng theo quy định pháp luật hiện hành. Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo quy định của pháp luật. Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN do Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận