Hà Nội sắp kiểm tra, đánh giá toàn diện hoạt động của trung tâm đăng kiểm

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 26/02/2024 16:27

Đoàn kiểm tra do Sở GTVT Hà Nội thành lập, có sự tham gia của Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố, chính quyền địa phương và Cục Đăng kiểm VN.

Hà Nội sắp kiểm tra, đánh giá toàn diện hoạt động của trung tâm đăng kiểm- Ảnh 1.

Sở GTVT Hà Nội chuẩn bị kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn

Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn TP. Hà Nội, nhằm đảm bảo các đơn vị đăng kiểm thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, Sở GTVT sẽ thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá để kiểm tra, đánh giá các trung tâm đăng kiểm với 7 nội dung: Kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm nhằm đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, sự thay đổi so với lần đánh giá gần nhất.

Kiểm tra, đánh giá các nội dung: thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra phương tiện cơ giới; cơ cấu tổ chức, nhân lực và việc thực hiện quy trình kiểm định; hồ sơ và dữ liệu kiểm định (tối thiểu 3 tháng, mỗi tháng tối thiểu 10 hồ sơ xe); sổ theo dõi, chế độ báo cáo, quản lý, sử dụng ấn chỉ; việc tuân thủ quy định về phí, giá dịch vụ kiểm định; kết quả kiểm định phương tiện cơ giới.

Về kiểm tra kết quả kiểm định phương tiện (kiểm tra lại phương tiện), Đoàn kiểm tra sẽ chọn ngẫu nhiên phương tiện đã kiểm định xong để kiểm định lại và so sánh với kết quả của đơn vị đăng kiểm. Trường hợp phương tiện không có tại đơn vị đăng kiểm, nếu phát hiện nghi vấn phương tiện tại thời điểm kiểm định có dấu hiệu sai khác với hồ sơ kiểm định nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định thì phối hợp với cơ quan chức năng tìm phương tiện để kiểm tra, đánh giá lại và so sánh với kết quả kiểm định trước đó của đơn vị đăng kiểm.

"Việc kiểm tra, đánh giá lại được thực hiện tại nơi phương tiện đang dừng đỗ, tại đơn vị đăng kiểm khác hoặc đưa phương tiện quay trở lại đơn vị đăng kiểm để kiểm tra, đánh giá lại", nội dung kế hoạch, do Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long ký, nêu rõ thời điểm kiểm tra sẽ được thông báo cho các đơn vị đăng kiểm trước 7 ngày.

Về thành phần Đoàn kiểm tra, Sở GTVT Hà Nội đề nghị các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Công an TP. Hà Nội, chính quyền địa phương và Cục Đăng kiểm VN cử cán bộ phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở GTVT và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Trường hợp đoàn kiểm tra phát hiện vi phạm sẽ xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định.

Được biết, Hà Nội có 31 trung tâm, chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và hiện có 29 trung tâm đang duy trì hoạt động, số còn lại chưa hoạt động trở lại do không đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực.

Ý kiến của bạn

Bình luận