Cục Đường bộ Việt Nam thúc tỉnh Thừa Thiên-Huế sửa chữa, bảo trì các tuyến quốc lộ

Tác giả: Đức Tài

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 08/06/2023 20:44

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở GTVT Thừa Thiên -Huế tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Huề cần tăng cường quản lý bảo trì các tuyến Quốc lộ - Ảnh 1.

Đơn vị quản lý sửa chữa hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngày 8/6, Cục Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ do Sở này quản lý.

Qua công tác kiểm tra, Cục ĐBVN nhận thấy công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ của Sở GTVT Thừa Thiên-Huế còn nhiều tồn tại, một số đoạn tuyến hệ thống biển báo, hệ thống an toàn giao thông, hộ lan chưa đồng bộ. Trên quốc lộ 49B cọc H một số vị trí còn thấp chưa được sửa chữa kịp thời, vạch sơn bị mờ chưa được sơn dặm…..

Để đảm bảo ATGT, an toàn công trình, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến quốc lộ, Cục ĐBVN yêu cầu Sở GTVT Thừa Thiên - Huế tổ chức kiểm tra hiện trường, chấn chỉnh và yêu cầu nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hoàn thành khắc phục ngay các tồn tại trong tháng 6/2023 và báo cáo kết quả thực hiện về Cục ĐBVN trước ngày 5/7. Rà soát, tăng cường thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình tại các dự án sửa chữa định kỳ được giao làm chủ đầu tư.

Đối với công tác sửa chữa định kỳ, Cục ĐBVN yêu cầu Sở GTVT Thừa Thiên-Huế cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trong kế hoạch bảo trì năm 2023 nhằm sửa chữa kịp thời các hư hỏng đang tồn tại trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý.

Cục ĐBVN cũng yêu cầu các đơn vị quản lý chất lượng của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên–Huế thường xuyên kiểm tra giám sát công tác quản lý chất lượng, tiến độ, cương quyết dừng thi công khi chưa đủ điều kiện ATGT, an toàn lao động, chất lượng thi công không đảm bảo, xử lý nghiêm đối với những vi phạm của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công.

Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, giải ngân khối lượng công trình hoàn thành, thực hiện cập nhật số liệu trên phần mềm quản lý giao kế hoạch và dự toán chi bảo trì đường bộ thường xuyên để đảm bảo báo cáo kịp thời số liệu giải ngân phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu tham gia thực hiện công tác quản lý, bảo trì.

Trường hợp, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kinh phí được giao, Cục ĐBVN xem đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở để điều hành triển khai kế hoạch bảo trì năm 2024 và các công tác liên quan trong kế hoạch bảo trì hàng năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận