Cục Hàng hải VN ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Cảng Abu Dhabi

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Hàng hải 03/12/2023 12:20

Tập đoàn Cảng Abu Dhabi là một trong những công ty con của Tập đoàn International Holdings Company (IHC) của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). IHC là công ty đại chúng có trụ sở chính tại Abu Dhabi với giá trị vốn hóa niêm yết hơn 250 tỷ USD.

Cục Hàng hải VN ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Cảng Abu Dhabi- Ảnh 1.

Lãnh đạo Cục Hàng hải VN và Tập đoàn Cảng Abu Dhabi trao đổi Biên bản ghi nhớ dưới sự chứng kiến của Thủ tưởng Chính phủ Phạm Minh Chính và Hoàng thân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cùng đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo Tập đoàn IHC trong khuôn khổ "Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại UAE"

Ngày 1/12/2023, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang đã ký kết Biên bản ghi nhớ với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Cảng Abu Dhabi tại trụ sở của tập đoàn này ở UAE. Nội dung Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong các nội dung liên quan đến cảng biển (bao gồm cảng cạn/kho container nội địa); logistics; giải pháp kỹ thuật số hàng hải; lĩnh vực hàng hải và vận tải biển.

Cục Hàng hải VN ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Cảng Abu Dhabi- Ảnh 2.

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN Hoàng Hồng Giang và lãnh đạo Tập đoàn Cảng Abu Dhabi ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác hàng hải dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang

Tập đoàn Cảng Abu Dhabi là một trong những công ty con của Tập đoàn International Holdings Company (IHC) của UAE. IHC là công ty đại chúng có trụ sở chính tại Abu Dhabi với giá trị vốn hóa niêm yết hơn 250 tỷ USD.

Đến nay, Tập đoàn có hơn 480 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, công nghệ, năng lượng, công nghiệp, bán lẻ…

Tập đoàn Cảng Abu Dhabi, một trong những công ty con của IHC bao gồm năm cụm kinh doanh về thành phố kinh tế và khu tự do kinh tế, cảng, hàng hải, logistics và kỹ thuật số.

Cục Hàng hải VN ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Cảng Abu Dhabi- Ảnh 3.
Cục Hàng hải VN ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Cảng Abu Dhabi- Ảnh 4.
Cục Hàng hải VN ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Cảng Abu Dhabi- Ảnh 5.
Cục Hàng hải VN ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Cảng Abu Dhabi- Ảnh 6.

Một số hình ảnh hoạt động và bên lề của Đoàn công tác Bộ GTVT tại UAE

Trong ngày 02/12/2023, Cục Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Cảng Abu Dhabi đã cùng trao đổi Biên bản ghi nhớ nêu trên dưới sự chứng kiến của Thủ tưởng Chính phủ Phạm Minh Chính và Hoàng thân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cùng đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Tập đoàn International Holdings Company (IHC) của UAE trong khuôn khổ "Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại UAE".

Ý kiến của bạn

Bình luận