Tổ chức Hội thảo “online” trong mùa dịch bệnh: Cần được ưu tiên

Tổ chức Hội thảo “online” trong mùa dịch bệnh: Cần được ưu tiên

Học viện Hàng không Việt Nam đã tổ chức thành công buổi Hội thảo Khoa học quốc tế về tương lai ngành Hàng không.

Sự kiện