Vượt “sóng gió” Covid-19, Hàng hải tăng trưởng cao

Vượt “sóng gió” Covid-19, Hàng hải tăng trưởng cao

2020 là một năm nhiều biến động với đại dịch Covid-19 và thiên tai. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng ngành Hàng hải Việt Nam vẫn vượt qua “sóng gió”, duy trì tăng trưởng.

Sự kiện