Đoàn Thanh niên Bộ GTVT học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

BCH Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự

Hôm nay (29/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc. Theo chương trình, Đại hội sẽ dành cả ngày để thực hiện công tác nhân sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch chủ trì.

Chính trị
Đại hội Đảng thảo luận dự thảo Văn kiện và cơ cấu nhân sự

Đại hội Đảng thảo luận dự thảo Văn kiện và cơ cấu nhân sự

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 28/1 đã thảo luận tại Hội trường về các dự thảo Văn kiện và cơ cấu nhân sự.

Chính trị