Đảng bộ Bộ GTVT duy trì khí thế và ý chí quyết tâm cao của toàn ngành

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Chính trị 30/12/2023 08:05

Chiều 29/12, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị.

Đảng bộ Bộ GTVT duy trì khí thế và ý chí quyết tâm cao, vững bước thắng lợi- Ảnh 1.
Đảng bộ Bộ GTVT duy trì khí thế và ý chí quyết tâm cao, vững bước thắng lợi- Ảnh 2.
Đảng bộ Bộ GTVT duy trì khí thế và ý chí quyết tâm cao, vững bước thắng lợi- Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Bộ GTVT diễn ra chiều 29/12

Toàn ngành hăng say lao động tạo nên kỳ tích

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2023 vô cùng khó khăn với những biến động không thể lường trước của tình hình quốc tế. Dù trong nhiều thách thức, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả", Đảng ủy Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành GTVT.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chỉ đạo, điều hành đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó tạo khí thế mới, tinh thần đoàn kết, làm việc hăng say trong toàn thể CBCCVC, người lao động toàn ngành. Công tác xây dựng thể chế, phân cấp, phân quyền được thực hiện quyết liệt, kịp thời, chặt chẽ, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giải quyết được nhiều vấn đề nóng, bức xúc được xã hội quan tâm.

Công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các dự án được thực hiện quyết liệt, tiến độ triển khai các dự án, nhất là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành cơ bản được bảo đảm, chất lượng được đặc biệt chú trọng. Hoạt động vận tải tiếp tục chuyển biến tích cực, sản lượng vận tải tăng đều ở các lĩnh vực. Công tác tác chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử được đẩy mạnh...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị

Đề cập đến kết quả nổi bật đáng được chú ý nhất trong năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ GTVT đã đạt kỳ tích đối với công tác giải ngân. Tổng vốn xây dựng được Chính phủ giao đầu năm là 74 nghìn tỷ đồng, gấp rưỡi năm 2022. Tiếp đó, Chính phủ giao thêm 20 nghìn tỷ đồng, nâng số vốn được giao hơn 95 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Trong số vốn này, Bộ GTVT đến nay đã đạt tỷ lệ giải ngân 95%. Ngoài ra, Bộ GTVT còn được giao khoảng 20 nghìn tỷ vốn chi thường xuyên cho bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng
Phải làm ngoài giờ là đương nhiên; thậm chí, không chỉ là làm không có ngày nghỉ, ngày lễ, mà còn phải làm 24/24h. Những người làm giao thông đã phải rất vất vả, khó nhọc để có được kết quả này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, với tinh thần, quyết tâm, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng ủy Bộ GTVT đã sát sao, cùng với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT tập trung lãnh đạo cấp ủy đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt đã động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng đóng góp, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của ngành GTVT.

5 trọng tâm năm 2024

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, năm 2024, nhiệm vụ, công tác của Bộ GTVT hết sức nặng nề. Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ GTVT diễn ra vào sáng ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao nhiều nhiệm vụ thách thức hơn, quan trọng hơn và yêu cầu được triển khai ngay từ đầu năm.

"Vì vậy, với khí thế và ý chí quyết tâm cao như hôm nay, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT, phát huy kết quả đạt được, phải phấn đấu, cố gắng cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT năm 2024 sắp tới", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Đảng bộ Bộ GTVT duy trì khí thế và ý chí quyết tâm cao, vững bước thắng lợi- Ảnh 5.
Đảng bộ Bộ GTVT duy trì khí thế và ý chí quyết tâm cao, vững bước thắng lợi- Ảnh 6.
Đảng bộ Bộ GTVT duy trì khí thế và ý chí quyết tâm cao, vững bước thắng lợi- Ảnh 7.
Đảng bộ Bộ GTVT duy trì khí thế và ý chí quyết tâm cao, vững bước thắng lợi- Ảnh 8.
Đảng bộ Bộ GTVT duy trì khí thế và ý chí quyết tâm cao, vững bước thắng lợi- Ảnh 9.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Để kịp thời triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác liệt nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ trong năm 2024, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm.

Trước hết, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Ban Cán sự đảng… ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024.

Tiếp đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc kiện toàn bổ sung cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cả Đảng ủy Bộ GTVT và các đảng ủy, chi bộ trực thuộc theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng cường nâng cao hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, công tác nắm tình hình, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo quy định; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, phát hiện từ sớm, từ xa, xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác đoàn thể theo quy định nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường cũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Bộ GTVT trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị, năm 2024, Đảng bộ Bộ GTVT tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, có nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề đảm bảo chất lượng.

Cùng với đó, Đảng bộ Bộ GTVT cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị

Quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ GTVT tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT và Nghị quyết đại hội đảng các cấp để cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT.

"Với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng và sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ GTVT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình đề ra. Đảng bộ Bộ cũng hoàn thành công tác xây dựng Đảng năm 2023", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu phát động phong trào thi đua, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT và công tác xây dựng Đảng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trục Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trục Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị

 Trước đó, báo cáo tổng kết công tác 2023, triển khai phương hướng và nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, Bộ GTVT hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, từ công tác xây dựng thể chế, công tác quản lý vận tải, bảo đảm TTATGT đến công tác đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công tác giải ngân vốn đầu tư công... Cùng đó, công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính và thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện đổi mới, quyết liệt.

Riêng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và Đảng ủy Khối để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ GTVT tăng cường công tác nắm tình hình chính trị tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ GTVT.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt các hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối với Trung ương, Đảng ủy Khối đến các điểm cầu ở cơ sở trong Đảng bộ Bộ GTVT về thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết; về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát động trong cán bộ, đảng viên tích cực tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo các quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực chất, đảm bảo số lượng và tiến độ đề ra.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; chú trọng việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế công tác dân vận của Đảng...