Dáng hình đất nước trong “Bài ca giao thông vận tải”

Dáng hình đất nước trong “Bài ca giao thông vận tải”

Mạch máu giao thông chạy khắp các chiến trường, góp sức làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc, vì thế mà những bài hát hay nhất trong kháng chiến vẫn luôn gắn với những con đường, cây cầu và “Bài ca giao thông vận tải” là một trong những bài hát như thế.

Giao thông 24h