Đảng ủy Bộ GTVT tập huấn nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Chính trị 11/05/2023 15:16

Sáng nay (11/5), Đảng ủy Bộ GTVT khai mạc Hội nghị cập nhật, phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2023.

Đảng ủy Bộ GTVT tập huấn nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cập nhật, phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 cho các lãnh đạo, quản lý, các cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ; các ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở; cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy trong toàn Đảng bộ Bộ khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, với mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ GTVT, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đều xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng trong toàn Đảng bộ Bộ. Hoạt động này nhằm triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, hiệu quả các mặt công tác; giúp các đồng chí cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác đảng kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động công tác đảng ở cấp cơ sở, nhất là cấp chi bộ.

Đặc biệt, năm 2023, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đang tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 15 ngày 16/01/2023 về "Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" và Kế hoạch 94 ngày 16/01/2023 về triển khai "Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát".

Vì vậy, thông qua hội nghị để nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở, nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản trong các quy định của Đảng, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực và kỹ năng hoạt động thực tiễn; gắn học tập với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Đảng ủy Bộ GTVT tập huấn nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên - Ảnh 2.

Phó Bí thư Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị

"Tôi đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung theo chương trình đề ra. Bên cạnh việc tiếp thu các kiến thức, các đồng chí cần tự nghiên cứu, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình", đồng chí Lê Anh Tuấn nói.

Cùng với đó, đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị tăng cường tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ nhằm từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nghiệp vụ công tác đảng ở các đảng bộ, chi bộ.

Hội nghị diễn ra trong ngày 11 và 12/5/2023, trong đó, các đại biểu sẽ nghiên cứu 6 chuyên đề do các báo cáo viên cấp Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XIII, giảng viên của Trường Cán bộ quản lý GTVT trình bày, trao đổi nhằm giúp các đồng chí nắm vững, hiểu sâu một cách có hệ thống nhằm từng bước khắc phục khó khăn, vướng mắc của công tác xây dựng Đảng; về nghiệp vụ công tác đảng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác tham mưu tổng hợp để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, nhất là về một số văn bản mới của Đảng khóa XIII.

Theo đó, các chuyên đề gồm: Chuyên đề Chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21 Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chuyên đề Quán triệt triển khai một số văn bản mới của Đảng khóa XIII và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu được nghe hướng dẫn chuyên đề Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chuyên đề Xây dựng tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về "Tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới"; chuyên đề Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng...

Ý kiến của bạn

Bình luận