Đánh giá hiệu quả sử dụng đá antraco trong xây dựng hạ tầng giao thông

Ứng dụng 15/12/2020 14:57

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đá Antraco trong xây dựng hạ tầng giao thông.


 

KS. LÊ ĐĂNG KHOA
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực Phát triển đô thị tỉnh An Giang
TS. TRẦN VŨ TỰ
Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

DT

Biểu đồ cung cầu đá xây dựng cả nước [1]

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đá Antraco trong xây dựng hạ tầng giao thông. Nội dung nghiên cứu xoay quanh so sánh đánh giá các đặc trưng cơ lý và cường độ của bê tông khi sử dụng đá Antraco so với các loại đá khác cũng phổ biến ở tỉnh An Giang như đá Cô Tô và đá Biên Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng cùng một lượng cát, xi măng và nước thì cường độ bê tông sử dụng đá Antraco cao hơn đá Cô Tô và đá Biên Hòa, bình quân tương ứng là 3,65% và 12,5%. Mô hình hồi quy thể hiện mối quan hệ giữa Mác bê tông và cường độ nén với hệ số độ tin cậy cao cho thấy sự ổn định của giá trị cường độ của bê tông khi sử dụng đá Antraco so với Cô Tô và đá Biên Hòa. 

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận