Hiệu quả Đại lộ Đông -Tây TP HCM thế nào từ 2015 đến nay?

Hiệu quả Đại lộ Đông -Tây TP HCM thế nào từ 2015 đến nay?

Dự án Đại lộ Đông - Tây là một trong những dự án giao thông quan trọng nhất TPHồ Chí Minh khánh thành đưa vào khai thác gần 10 năm trước.

Khoa học - Công nghệ
Đánh giá dự án đầu tư đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây giai đoạn khai thác

Đánh giá dự án đầu tư đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây giai đoạn khai thác

Bài báo trình bày kết quả đánh giá dự án đầu tư đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây sau 2 năm khai thác trên cơ sở mô hình quản lý vòng đời dự án (PCM) kết hợp với thống kê định lượng.