"Đánh thức" cảng biển Việt Nam – kỳ cuối: Đột phá với mô hình chính quyền cảng biển vùng miền?

"Đánh thức" cảng biển Việt Nam – kỳ cuối: Đột phá với mô hình chính quyền cảng biển vùng miền?

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Hồ Kim Lân, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển VN cho rằng, cơ quan quản lý/chính quyền cảng biển vùng miền sẽ chịu trách nhiệm quản trị phát triển cảng biển nói chung theo luật, trong đó có quản lý thị trường, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo cơ chế hợp tác công tư (PPP).

Hàng hải