Vấn đề đặt ra khi quy hoạch, xây mới CHK thứ hai tại Hà Nội

Vấn đề đặt ra khi quy hoạch, xây mới CHK thứ hai tại Hà Nội

Công trình cảng hàng không (CHK) là loại công trình đặc biệt, vì suất đầu tư lớn khi xây dựng đưa vào khai thác có tác động mạnh đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân nên thường gây tranh cãi. Chính vì vậy việc quy hoạch xây dựng CHK thứ hai tại Hà Nội cũng không ngoại lệ.

Giao thông 24h
Những vấn đề đặt ra cho phát triển giao thông đô thị Hà Nội

Những vấn đề đặt ra cho phát triển giao thông đô thị Hà Nội

Hà Nội là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất của cả nước. Tuy nhiên, sự phát triển của Thủ đô đang khiến nhiều chuyên gia lo ngại bởi sự mất cân đối giữa hạ tầng giao thông (HTGT) và dân số, giữa những yếu tố kinh tế - xã hội với tiêu chí tăng trưởng xanh, bền vững. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng quá tải cho HTGT gây ra UTGT.

Ý kiến phản biện