Con số 6.000 và dấu mốc mới về giảm TNGT

Con số 6.000 và dấu mốc mới về giảm TNGT

Kéo giảm TNGT luôn là một thách thức lớn nhưng để kết quả này được duy trì bền vững thì còn không ít khó khăn. Tiếp nối những kỳ tích trong những năm gần đây, năm 2021 tiếp tục ghi dấu những "cột mốc" mới trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, tạo tiền đề cho những mục tiêu trong những giai đoạn tiếp theo.

An toàn giao thông