Bộ Kế hoạch và đầu tư: Giãn tiến độ gói thầu sân bay Long Thành là phù hợp, cần thiết

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Hàng không 09/03/2023 13:08

Theo Bộ KH&ĐT, việc ACV xem xét, đánh giá lại tính khả thi về thời gian thực hiện gói thầu 5.10 sau khi tổ chức đấu thầu lần 1 không thành công là cần thiết.

Giãn tiến độ thi công sân bay Long Thành là phù hợp, cần thiết - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 109.111,742 tỷ đồng (gần 4,665 tỷ USD). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến 2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về ý kiến đối với kiến nghị của ACV liên quan tới điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần (DATP) 3 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Văn bản cho biết, dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 94/2015. Theo đó, thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 của dự án chậm nhất vào năm 2025 và Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.

Theo Quyết định 1777 ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 1 của dự án được thực hiện trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025. Cũng tại Quyết định 1777, Thủ tướng Chính phủ đã giao ACV quyết định đầu tư đối với DATP 3, đồng thời yêu cầu ACV với vai trò là chủ đầu tư DATP 3 tổ chức triển khai dự án theo đúng các Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc ACV đề xuất cho phép ACV được quyền điều chỉnh thời gian hoàn thành DATP 3 trong năm 2026 phù hợp với thời gian thực hiện được quy định tại Nghị quyết 94/2015 của Quốc hội và Quyết định 1777 của Thủ tướng Chính phủ.

"Do vậy, Bộ KH&ĐT đề nghị ACV làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế để rà soát, phân tích đầy đủ, toàn diện nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của các bên có liên quan dẫn đến việc cần kéo dài thời gian hoàn thành DATP 3, báo cáo cấp có thẩm quyền để trình Chính phủ, Quốc hội xem xét", Bộ KH&ĐT nêu rõ.

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu 5.10, Bộ KH&ĐT cho biết, theo quy định tại hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10, thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu này là 33 tháng (tương đương 990 ngày). Các đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật đều cho rằng, thời gian thi công tối thiểu cần 39 tháng. Một số nhà thầu (trong đó có nhà thầu nước ngoài) cho rằng, thời gian thực hiện hợp đồng 33 tháng là quá ngắn, không thể thực hiện được và dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng tối thiểu phải là 42 tháng để hoàn thành gói thầu.

Giãn tiến độ thi công sân bay Long Thành là phù hợp, cần thiết - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tại Thông báo 35 ngày 18/2/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau: "Trên cơ sở tham khảo ý kiến của tư vấn, ACV xác định thời gian thực hiện gói thầu, báo cáo Bộ GTVT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định".

Căn cứ chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ KH&ĐT thấy rằng: "Việc ACV xem xét, đánh giá lại tính khả thi về thời gian thực hiện gói thầu 5.10 trên cơ sở các ý kiến đề xuất của tư vấn, các nhà thầu, nguyên nhân, kinh nghiệm được ACV rút ra sau khi tổ chức đấu thầu lần 1 không thành công là cần thiết".

Tuy nhiên, đề xuất của ACV về thời gian điều chỉnh chỉ dựa trên cơ sở ý kiến của tư vấn về thời gian thực hiện của một số nhà ga hành khách của các nước trong khu vực mà chưa có giải trình về cơ sở tính toán cụ thể để xác định thời gian cần thiết thực hiện gói thầu 5.10 là 39 tháng.

"Do vậy, Bộ KH&ĐT đề nghị ACV rà soát kỹ lưỡng quy mô, tính chất kỹ thuật, khối lượng công việc cần triển khai của gói thầu 5.10 đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả đồng thời có thể thu hút được sự quan tâm, tham gia dự thầu của nhiều nhà thầu trong và ngoài nước, tăng tính cạnh tranh trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, tránh việc trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu, dự án", Bộ KH&ĐT nêu.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 109.111,742 tỷ đồng (gần 4,665 tỷ USD). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến 2025.
Dự án có 4 dự án thành phần, gồm:
Dự án thành phần 1: Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước (Hải quan, Công an, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, Kiểm dịch y tế); tổng mức đầu tư 293,26 tỷ đồng.
Dự án thành phần 2: Các công trình phục vụ quản lý bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư 3.435,25 tỷ đồng.
Dự án thành phần 3: Các công trình thiết yếu trong CHK do ACV làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư 99.019,26 tỷ đồng.
Dự án thành phần 4: Các công trình khác (nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, kho giao nhận hàng hóa, khu xử lý vệ sinh tàu bay,…); tổng mức đầu tư 6.363,67 tỷ đồng.
Ý kiến của bạn

Bình luận