Đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng làm hai dự án giao thông lớn ở Bắc Kạn

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 30/08/2022 10:50

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã cân đối được khoảng 2.307,621 tỷ đồng để hoàn thành 2 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng làm hai dự án giao thông lớn ở Bắc Kạn - Ảnh 1.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã cân đối được khoảng 2.307,621 tỷ đồng để hoàn thành 2 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn và dự án cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Trong ảnh: Đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về việc bố trí vốn đầu tư cải tạo, mở rộng QL3 đoạn qua xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Bộ GTVT cho biết, QL3 đi qua địa phận tỉnh Bắc Kạn có chiều dài khoảng 126km, hiện trạng đạt cấp IV - III, quy mô cơ bản phù hợp quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454 ngày 1/9/2021. Thời gian qua, tuyến đường đã được sửa chữa, cải tạo từ nguồn vốn bảo trì để đảm bảo êm thuận và an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã xây dựng nhu cầu đầu tư từ vốn ngân sách trung ương khoảng 462.000 tỷ đồng. Do nguồn lực quốc gia khó khăn, hiện nay, Bộ GTVT chỉ được phân bổ tổng số 304.104 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết 29 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, số vốn này phải ưu tiên bố trí để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước. Đồng thời phải tập trung nguồn vốn cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới và một số dự án động lực, cấp bách, xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông.

Ngoài các dự án quan trọng, động lực là mục tiêu chính của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT đã được dự kiến bố trí vốn để triển khai theo yêu cầu; còn nhiều dự án có quy mô không lớn nhưng là các điểm nghẽn trong các chuyên ngành giao thông, có nhu cầu đầu tư để phát huy hiệu quả toàn hệ thống vẫn chưa cân đối được trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã cân đối được khoảng 2.307,621 tỷ đồng để hoàn thành 2 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước, gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn và dự án cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã.

Bộ GTVT nhận thấy việc đầu tư QL3 (bao gồm đoạn qua xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) là cần thiết, hiện đã có trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp quy hoạch phát triển KT - XH của địa phương, nhưng do khó khăn trong cân đối nguồn lực như báo cáo nêu trên nên chưa thể cân đối được nguồn vốn để thực hiện.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương tìm kiếm, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để sớm triển khai dự án. Trong khi chưa có điều kiện triển khai dự án mới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan có kế hoạch bảo trì, sửa chữa tuyến đường để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bình luận